ags_siloamAGS Siloam, is one of the AFM churches in Bloemfontein. Theo and TC was very warm and welcoming it was a great pleasure developing their website.

What they believe:

ONS GLO in die ewige; drie-enige God, almagtige Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping; in Hom het alle dinge hul oorsprong, bestaan en toekoms;

ONS GLO in God die Vader, die Outeur van die skepping en verlossing. Hy is die Enigste Bron van Lewe, wat hemel en aarde geskape het en ons as mens geskep het om in`n kwaliteit verhouding met hom te kan leef.

See AGS Siloam

Facebook Comments
Category :